O mnie

Piotr Chomicki-Bindas

Piotr Chomicki-Bindas

specjalista ortopeda traumatolog

Poza konsultacjami i pracą w szpitalu zajmuję się również działalnością naukową i dydaktyczną.

Jestem członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, a od 2015r członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.


Wykształcenie

 

2009 – tytuł specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2000 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Przebieg pracy zawodowej

X.2010 – obecnie – Szpital Ortopedicum w Krakowie

VI.2007 – obecnie – praktyka prywatna

X.2007 – 2011 – Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

2007 – 2009 – Centrum Medyczne Enel-Med, Warszawa

III.2003 – stypendium w Clinica Montserrat, Lerida, Hiszpania; opiekun prof. Paco Biosca

2003 – 2007 – Centrum Artroskopii i Chirurgii Kolana u Dzieci w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci

2002 – 2005 – Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

2001 – 2007 – Carolina Medical Center w Warszawie

2000 – 2001 – Szpital im. Św Jana Grandego oo. Bonifratrów w Krakowie

VII.1999 – stypendium w Klinice Ortopedii Université Catholique de Louvain, Mont-Godinne, Belgia; opiekun prof. Władysław Łokietek

Ważniejsze kursy i szkolenia naukowe

Live Surgery Festival of the Foot and Ankle, 08.05.2010, Paryż, Francja

GRECMIP-SFA-EEC (Mini Invasive Foot nad Ankle Study Group)International Cadaver Lab, Course 2010, Ecole Europeenne de Chirurgie, 6-7.05.2010, Paryż, Francja

Amsterdam Foot & Ankle Course, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 18-19.06.2009, Amsterdam, Holandia

Arthrex Knee & Shoulder Surgery Course, University of Dusseldorf, 5-6.06.2009, Dusseldorf, Niemcy

AO Course “Foot”, 22-24.09.2008, Graz, Austria

All-Press-Fit BTT ACL Reconstruction nach Dr Gernot Felmet, Artico SportKlinik, 18.02.2008, Villingen-Schwenningen, Niemcy

10th European Foot and Ankle Society Instructional Course, 13-14.06.2008, Lyon, Francja

Comprehensive Update on Management of Sport Injuries of the Foot and Ankle, 3-5.05.2007, Oak Brook, Illinois, USA – organizowany przez AOFAS

Team Physician Advanced Course – w trakcie 29th World Congress of Sports Medicine, 14-16.06.2006, Pekin, Chiny – organizowany przez FIMS

Nice Shoulder Course – 1-3.06.2006, Nicea, Francja

ESSR 4th Educational Course – Sport Medicine Imaging, 22.10.2005, Kraków, Polska

7th European Foot and Ankle Society Instructional Course, 6-7.05.2005, Kopenhaga, Dania

AO International Course Advances in Fracture Management, 26-28 V 2004, Wrocław, Polska

AO International Course Principles of Operative Fracture Management, 27-29 X 2003, Warszawa, Polska

Wystąpienia zjazdowe

P. Chomicki-Bindas, P. Zakrzewski, S. Pomianowski “Leczenie artroskopowe następstw złamań okolicy stawu skokowego – doświadczenia własne” 3. Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, 22-24.04.2010, Jastarnia, Polska

P. Chomicki-Bindas “Złamania wyniosłości międzykłykciowej”, Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr, 26.02.2010, Warszawa, Polska

P. Chomicki-Bindas, P. Zakrzewski, S. Pomianowski “Rola artroskopii w leczeniu konfliktów i deformacji kostnych stawu skokowego”, I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej, 4-5.12.2009, Warszawa, Polska; zaproszony wykładowca

M. Klich, G. Adamczyk, P. Chomicki-Bindas “Zastosowanie płytki LCP, autologicznego szpiku kostnego i osocza bogatego w płytko-pochodne czynniki wzrostu (PRGF) wysoce skuteczną metodą w leczeniu stawów rzekomych kości promieniowej”; III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, 21-22.09.2007, Warszawa

P. Chomicki-Bindas “Pathologies of the distal attachment of the Achilles tendon”; 4th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopedic Sports Traumatology, 28-30.09.2006, Pavia, Włochy; zaproszony wykładowca

G. Adamczyk, A. Kostera-Pruszczyk, P. Chomicki-Bindas “Common sport specific wrist positions can induce changes in “functional” EMG recording of the median nerve – implications for diagnostics and treatment”; 11th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, 28-30.06.2006, Glasgow, Szkocja

P. Chomicki-Bindas “Teoretyczne podstawy rekonstrukcji więzadłowych, artroskopowa rekonstrukcja WKP, procedury naprawcze chrząstki szklistej, łąkotek”; Krakowskie Spotkania Radiologiczne, 15-17 X 2004, Szczyrk, Polska; zaproszony wykładowca

P. Chomicki-Bindas “Anatomia artroskopowa kolana”; Krakowskie Spotkania Radiologiczne, 15-17 X 2004, Szczyrk, Polska; zaproszony wykładowca

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Peroneal tendons rupture in a professional football player with chronic ankle instability”; 3rd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 IV 2004, Madryt, Hiszpania

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Retrocalcaneal bursoscopy with excision of calcifications from the Achilles tendon”; 3rd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 IV 2004, Madryt, Hiszpania

G. Adamczyk, A.Kostera-Pruszczyk, P. Chomicki-Bindas “Position-induced changes in EMG of median nerve in a group of symptomatic patients. EMG as a “functional study”.”; 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), 13-17 VI 2004, Budapeszt, Węgry

G. Adamczyk, A. Kostera-Pruszczyk, Z. Czyrny, P. Chomicki-Bindas “The importance of precise pre-operative localization of ulnar nerve entrapment at the elbow in sportsmen population by EMG short segment study and US due to common presence of atypical muscle groups”; 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), 13-17 VI 2004, Budapeszt, Węgry

R. Śmigielski, U. Zdanowicz, Z. Czyrny, P. Chomicki-Bindas “Complete rupture of the proximal adductor muscles in professional soccer players”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Surgical treatment of chronic ACL-deficient knees with damage of the articular surface”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Autologous osteochondral transfer (OAT) as a method of treatment of deep defects of the talus in osteochondritis dissecans”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Retrocalcaneal bursoscopy with excision of calcifications from the Achilles tendon and endoscopic calcaneoplasty – case report”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Patellar tendon reconstruction using 1/3 of the contralateral patellar ligament – operative technique”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

Z. Czyrny, R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, M. Bień “Ultrasonsographic evaluation of the femoral trochlear groove angle and its importance in the anterior knee pain and patellar instability”; 2nd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 V 2003, Monaco

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, J. Grabowski, Z. Czyrny “Large medial femoral condyle defect treated with fresh osteochondral allograft”; 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 4-10 VI 2003, Helsinki, Finlandia

R. Śmigielski, U. Zdanowicz, M. Drwiega, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny “Całkowite zerwanie mięśni przywodzicieli u zawodowych piłkarzy”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Endoskopowa rewizja kaletki głębokiej ścięgna Achillesa połączona z usunięciem zwapnień i plastyką guza piętowego”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Leczenie chirurgiczne przewlekłej niestabilności stawu kolanowego połączonej z uszkodzeniem powierzchni stawowych”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Simultaneous ACL reconstruction and osteochondral grafting”; 4th Symposium of the International Cartilage Repair Society (ICRS), 15-18 VI 2002, Toronto, Kanada

R. Śmigielski, J. Mańka, P. Chomicki-Bindas “Results of arthroscopic meniscal repair accompanied with appropriate rehabilitation program – our 4-year experience”; 4th Symposium of the International Cartilage Repair Society (ICRS), 15-18 VI 2002, Toronto, Kanada

P. Chomicki-Bindas, P. Głuszko, M. Korkosz “Lipoma arborescens jako przyczyna przewlekłych dolegliwości bólowych stawu kolanowego”, XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, 15-18 VI 2000, Wrocław, Polska; opublikowane w Reumatologia 2000, nr 2 (38) p.271

P. Chomicki-Bindas, M. Tarnawska, M. Korkosz, P. Olenderek, P. Głuszko “Odpowiednie leczenie choroby trzewnej warunkuje prawidłową budowę i mineralizację kośćca”; X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy 23-26 IX 1999, Kraków, Polska

 

 

Artykuły naukowe i opublikowane abstrakty

Piotr Chomicki-Bindas, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski “Koncentraty płytkowe zawierające czynniki wzrostu jako nowa, obiecująca technika poprawy gojenia kości i tkanek miękkich w chirurgii ortopedycznej – wprowadzenie do zagadnienia” Postępy Nauk Medycznych, t. XXIII, nr 2, 2010, str. 153-157

Grzegorz Adamczyk, Piotr Chomicki-Bindas “Osteotomia przynasady dalszej kości piszczelowej w korekcji deformacji pourazowej – opis przypadku” Acta Clinica 2004, nr 1, str. 25-34

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny “Przeszczep allogeniczny więzadła rzepki w rekonstrukcji rewizyjne aparatu wyprostnego kolana – opis przypadku” w A. Dziedzic-Gocławska “Przeszczep w walce z kalectwem – 40 lat bankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek w Polsce” str.189-200, Warszawa 2004, ISBN 83-89517-07-8

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny, M. Drwięga “Rozległa martwica kłykcia przyśrodkowego kości udowej leczona świeżym, allogenicznym przeszczepem chrzęstno-kostnym – opis przypadku” w A. Dziedzic-Gocławska “Przeszczep w walce z kalectwem – 40 lat bankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek w Polsce” str.201-206, Warszawa 2004, ISBN 83-89517-07-8

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Leczenie chirurgiczne przewlekłej niestabilności stawu kolanowego połączonej z uszkodzeniem powierzchni stawowych – wczesne wyniki” Acta Clinica 2004, nr 1, str. 25-34

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Endoskopia kaletki głębokiej ścięgna Achillesa” Acta Clinica 2003, nr 4, str. 339-344

G. Adamczyk, A. Wasilczyk, P. Chomicki-Bindas “Leczenie operacyjne niestabilnego złamania nasad dalszych kości promieniowej i łokciowej z wykorzystaniem przeszczepów kostnych i czasową stabilizacją stabilizatorem zewnętrznym” Acta Clinica 2003, nr 4, str. 390-397

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Przeszczep allogeniczny więzadła rzepki w rekonstrukcji rewizyjnej aparatu wyprostnego kolana – opis przypadku” Acta Clinica 2003, nr 2, str. 109-119

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego” Acta Clinica 2002, nr 1, str. 33-39

P. Chomicki-Bindas, M. Tarnawska, M. Korkosz, P. Głuszko “Leczenie choroby trzewnej warunkuje prawidłową budowę i mineralizację kośćca” Postępy Osteoartrologii 2001, nr 12, str.34-40

Wystąpienia na zjazdach i sympozjach

P.Chomicki-Bindas, P. Zakrzewski, S. Pomianowski “Leczenie artroskopowe następstw złamań okolicy stawu skokowego – doświadczenia własne” 3. Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, 22-24.04.2010, Jastarnia, Polska

P. Chomicki-Bindas “Złamania wyniosłości międzykłykciowej”, Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr, 26.02.2010, Warszawa, Polska

P. Chomicki-Bindas, P. Zakrzewski, S. Pomianowski “Rola artroskopii w leczeniu konfliktów i deformacji kostnych stawu skokowego”, I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej, 4-5.12.2009, Warszawa, Polska; zaproszony wykładowca

M. Klich, G. Adamczyk, P. Chomicki-Bindas “Zastosowanie płytki LCP, autologicznego szpiku kostnego i osocza bogatego w płytko-pochodne czynniki wzrostu (PRGF) wysoce skuteczną metodą w leczeniu stawów rzekomych kości promieniowej”; III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, 21-22.09.2007, Warszawa

P. Chomicki-Bindas “Pathologies of the distal attachment of the Achilles tendon”; 4th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopedic Sports Traumatology, 28-30.09.2006, Pavia, Włochy; zaproszony wykładowca

G. Adamczyk, A. Kostera-Pruszczyk, P. Chomicki-Bindas “Common sport specific wrist positions can induce changes in “functional” EMG recording of the median nerve – implications for diagnostics and treatment”; 11th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, 28-30.06.2006, Glasgow, Szkocja

P. Chomicki-Bindas “Teoretyczne podstawy rekonstrukcji więzadłowych, artroskopowa rekonstrukcja WKP, procedury naprawcze chrząstki szklistej, łąkotek”; Krakowskie Spotkania Radiologiczne, 15-17 X 2004, Szczyrk, Polska; zaproszony wykładowca

P. Chomicki-Bindas “Anatomia artroskopowa kolana”; Krakowskie Spotkania Radiologiczne, 15-17 X 2004, Szczyrk, Polska; zaproszony wykładowca

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Peroneal tendons rupture in a professional football player with chronic ankle instability”; 3rd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 IV 2004, Madryt, Hiszpania

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Retrocalcaneal bursoscopy with excision of calcifications from the Achilles tendon”; 3rd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 IV 2004, Madryt, Hiszpania

G. Adamczyk, A.Kostera-Pruszczyk, P. Chomicki-Bindas “Position-induced changes in EMG of median nerve in a group of symptomatic patients. EMG as a “functional study”.”; 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), 13-17 VI 2004, Budapeszt, Węgry

G. Adamczyk, A. Kostera-Pruszczyk, Z. Czyrny, P. Chomicki-Bindas “The importance of precise pre-operative localization of ulnar nerve entrapment at the elbow in sportsmen population by EMG short segment study and US due to common presence of atypical muscle groups”; 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), 13-17 VI 2004, Budapeszt, Węgry

R. Śmigielski, U. Zdanowicz, Z. Czyrny, P. Chomicki-Bindas “Complete rupture of the proximal adductor muscles in professional soccer players”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Surgical treatment of chronic ACL-deficient knees with damage of the articular surface”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Autologous osteochondral transfer (OAT) as a method of treatment of deep defects of the talus in osteochondritis dissecans”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Retrocalcaneal bursoscopy with excision of calcifications from the Achilles tendon and endoscopic calcaneoplasty – case report”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Patellar tendon reconstruction using 1/3 of the contralateral patellar ligament – operative technique”; 11th ESSKA 2000 Congress, 5-8 V 2004, Ateny, Grecja

Z. Czyrny, R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, M. Bień “Ultrasonsographic evaluation of the femoral trochlear groove angle and its importance in the anterior knee pain and patellar instability”; 2nd European Congress of Sport Traumatology (EFOST), 1-3 V 2003, Monaco

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, J. Grabowski, Z. Czyrny “Large medial femoral condyle defect treated with fresh osteochondral allograft”; 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 4-10 VI 2003, Helsinki, Finlandia

R. Śmigielski, U. Zdanowicz, M. Drwiega, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny “Całkowite zerwanie mięśni przywodzicieli u zawodowych piłkarzy”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

P. Chomicki-Bindas, R. Śmigielski “Endoskopowa rewizja kaletki głębokiej ścięgna Achillesa połączona z usunięciem zwapnień i plastyką guza piętowego”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Leczenie chirurgiczne przewlekłej niestabilności stawu kolanowego połączonej z uszkodzeniem powierzchni stawowych”; I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), 23-25 X 2003, Warszawa, Polska

R. Śmigielski, P. Chomicki-Bindas “Simultaneous ACL reconstruction and osteochondral grafting”; 4th Symposium of the International Cartilage Repair Society (ICRS), 15-18 VI 2002, Toronto, Kanada

R. Śmigielski, J. Mańka, P. Chomicki-Bindas “Results of arthroscopic meniscal repair accompanied with appropriate rehabilitation program – our 4-year experience”; 4th Symposium of the International Cartilage Repair Society (ICRS), 15-18 VI 2002, Toronto, Kanada

P. Chomicki-Bindas, P. Głuszko, M. Korkosz “Lipoma arborescens jako przyczyna przewlekłych dolegliwości bólowych stawu kolanowego”, XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, 15-18 VI 2000, Wrocław, Polska; opublikowane w Reumatologia 2000, nr 2 (38) p.271

P. Chomicki-Bindas, M. Tarnawska, M. Korkosz, P. Olenderek, P. Głuszko “Odpowiednie leczenie choroby trzewnej warunkuje prawidłową budowę i mineralizację kośćca”; X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy 23-26 IX 1999, Kraków, Polska