Leczone schorzenia

Choroby i deformacje stóp

Dolegliwości stóp należą do najczęstszych problemów narządu ruchu. Będąc podporą całego organizmu, z biegiem lat ulegają stopniowemu zużyciu. Wiele deformacji ma podłoże wrodzone, ale mogą być one nasilane przez niewłaściwe obuwie, przeciążenia, urazy, choroby zapalne i metaboliczne. Najlepiej zapobiegać problemom, ale gdy jest na to za późno, udaje się też najczęściej skutecznie je leczyć.
Leczę między innymi:
 • paluch koślawy
 • paluch sztywniejący
 • powikłania po leczeniu operacyjnym palucha
 • deformacje palców młotkowate, młoteczkowate, szponiaste …
 • bunionette
 • wady wrodzone palców
 • metatarsalgia (ból śródstopia)
 • nerwiak Mortona
 • wady wrodzone stopy
 • brachymetatarsja
 • deformacja płasko-koślawa
 • stopa wydrążona
 • zmiany pourazowe

Schorzenia stawu skokowego

Staw skokowy jest miejscem częstych kontuzji sportowych – wiele osób miało choć niewielkie jego skręcenie. W większości przypadków urazy te goją się prawidłowo, ale u części pacjentów obserwujemy przedłużone dolegliwości. Warto pamiętać, że staw skokowy jest bardzo ściśle dopasowany, dlatego źle znosi zaburzenia stabilności lub nawet niewielkie zmiany w sposobie pracy.
Leczę między innymi:
 • niestabilność stawu skokowego
 • niestabilność stawu podskokowego
 • zespoły konfliktów tkankowych w stawie skokowym i podskokowym
 • uszkodzenia chrzęstno-kostne
 • zmiany pourazowe
 • artrofibroza stawu skokowego
 • uszkodzenia więzadeł
 • uszkodzenia mięśni i ścięgien
 • zespoły uciskowe nerwów
 • zaburzenia osi stawu skokowego
 • deformacje pourazowe
 • deformacje w schorzeniach neurologicznych
 • artroza stawu

Patologie stawu kolanowego

Jeden z największych stawów człowieka i jeden z najczęściej uszkadzanych. Poddawany dużym obciążeniom nie tylko w sporcie, ale też w życiu codziennym. Rzadko o nim pamiętamy, dopóki nie zacznie dawać dolegliwości, a wtedy czasem jest już za późno. Szybkie rozpoznanie i właściwe leczenie umożliwia w wielu wypadkach powrót do pełnej aktywności.
Leczę między innymi:
 • niestabilność stawu kolanowego
 • uszkodzenia łąkotek
 • uszkodzenia chrząstki, tzw. chondromalację
 • uszkodzenia chrzęstno-kostne
 • zmiany pourazowe
 • ograniczenia ruchomości stawu kolanowego
 • niestabilność rzepki
 • zespoły przeciążeniowe
 • patologie tkanek miękkich
 • zaburzenia osi stawu kolanowego
 • deformacje pourazowe
 • choroba Osgood-Schlattera i jej następstwa
 • kontuzje sportowe